Keystone logo
Yuin University

Yuin University

Yuin University

مقدمه

Yuin University یک موسسه خصوصی آموزش عالی مسیحی است که متشکل از دانشکده مدیریت بازرگانی و دانشکده الهیات است. این دانشگاه فرصت های تحصیلات کارشناسی و کارشناسی ارشد را فراهم می کند. Yuin University برای برآوردن نیازهای جامع دانشجویان خود تاسیس شده است تا آنها بتوانند سلامت روحی ، معنوی ، جسمی و مالی جوامعی را که در آن زندگی می کنند ارتقا دهند.

نام "یوین" یک کلمه کره ای به معنی "دعوت" است. این نام نمایانگر مأموریت این م institutionسسه است ، زیرا مأموریت Yuin University استقبال از دانشجویان از هر مذهب و مذهبی برای مشارکت در دریافت آموزش مسیحی با کیفیت ، ایمان و ارزش است.

مکان ها

  • Compton

    East Compton Boulevard,2007, 90221, Compton

    سوالات