Keystone logo
World Wide Chile

World Wide Chile

World Wide Chile

مقدمه

World Wide Chile یک تیم چند رشته ای است که در آن عشق به کشور ما نیروی محرکه ای برای ارائه تجربیات منحصر به فرد به کسانی است که از ما دیدن می کنند و با تمرکز بر انتقال ثروت شیلی از طریق برنامه های غوطه وری فرهنگی که شیلی و مردم آن را همانطور که هست نشان می دهد. این مکانیزمی است که به ما اجازه می دهد بیش از 10 سال تجربه های منحصر به فردی را ارائه دهیم که یادگیری و ارتباط بازدیدکنندگان را با فرهنگ ما تقویت کرده و به روابط محکمی بین خارجی ها و شیلیایی ها دست یافته است. گزینه هایی که به ما امکان می دهد به این هدف برسیم ، برنامه های مختلف کارآموزی ، داوطلبانه ، مطالعه و سفر است که بازدیدکنندگان ما در طول اقامت خود در کشور ما انجام می دهند.

مکان ها

 • Trece Norte

  Estados Unidos,367, , Trece Norte

  برنامه ها

   موسسه همچنین ارائه می دهد:

   سوالات