Keystone logo
William Jewell College

William Jewell College

William Jewell College

مقدمه

William Jewell College بیش از هر زمان دیگری به پیشرفت تفکر انتقادی و آماده سازی دانش آموزان برای اتصال تفکر خود با هدف خود متمرکز است. ما به جامعه خود می آموزیم که س refالاتی تأمل برانگیز بپرسد ، تفکر انتقادی را به کار گیرد و هدفمند عمل کند. همانطور که در برنامه استراتژیک ما مشهود است ، ما چشم انداز روشنی برای افزایش دسترسی به آموزش و پرورش و حفظ یک دانشگاه پر جنب و جوش داریم که بهترین دانشجویان و اعضای هیئت علمی را به خود جذب می کند ، در حالی که اطمینان می دهیم دانشجویان فعلی ما یک تجربه غنی سازی دارند که آنها را برای آینده خود به عنوان یک شهروند درگیر آماده می کند.

مکان ها

  • Liberty

    College Hill,500, 64068, Liberty

    سوالات