Keystone logo
Wilhelm von Humboldt German Professional Institute (Instituto Profesional Alemán Wilhelm von Humboldt)

Wilhelm von Humboldt German Professional Institute (Instituto Profesional Alemán Wilhelm von Humboldt)

Wilhelm von Humboldt German Professional Institute (Instituto Profesional Alemán Wilhelm von Humboldt)

مقدمه

مأموریت بنیاد آموزش عالی شیلی-آلمان حمایت از آموزش اساتید و افراد مرتبط با حوزه آموزش با تأکید بر تدریس در مدارس آلمان در شیلی است.

علاوه بر این ، بنیاد در زمینه آموزش و ارتقا of معلمان برای تدریس در مدارس آلمان در شیلی و سایر م educationalسسات آموزشی و م institutionsسسات آموزش عالی همکاری می کند.

همچنین توسعه آموزش عمومی ، فنی ، حرفه ای و ویژه را تشویق می کند.

مکان ها

 • Vitacura

  Nuestra Señora del Rosario,1120, , Vitacura

  برنامه ها

   موسسه همچنین ارائه می دهد:

   سوالات