Keystone logo
West Valley College

West Valley College

West Valley College

مقدمه

West Valley College جامعه ای از زبان آموزان است که در معرض دید کسانی است که به دنبال فرصت های پیشرفته آموزشی هستند. اعضای هیئت علمی ، کارمندان و دانشجویان ما تعهد پرشوری به یادگیری دارند که با روحیه تحقیق تقویت می شود. این کالج از نوآوری و تغییر برخوردار است که با اعتماد ، اطمینان و پاسخگویی مشخص می شود. West Valley College از طریق ارتباطات باز ، پشتیبانی و پذیرش از یکدیگر ، تصمیم گیری مشترک از طریق همکاری و کار گروهی و احترام به تنوع ، تعهد خود را نسبت به مردم تأیید می کند.

مکان ها

  • Saratoga

    Fruitvale Avenue,14000, 95070, Saratoga

    برنامه ها

    سوالات