Keystone logo
West Coast University Panama

West Coast University Panama

West Coast University Panama

مقدمه

دانشگاه West Coast (WCU) در پاناما ادغام شده است و اکنون نیز مجوز عضویت در بلیز ، تنها کشور در آمریکای مرکزی را دریافت کرده است که انگلیسی زبان آن زبان رسمی است. دانشگاه West Coast (WCU) فدراسیونی از مدارس ، دانشکده ها و 35 کالج / مرکز وابسته در 21 کشور است. این کالج ها اشخاص حقوقی برای آموزش در کشورهای موجود خود هستند. این دانشگاه تحت قانون شرکتهای تجاری بین المللی دارای فصل 270 از قوانین بلیز ، آمریکای مرکزی ، نسخه اصلاح شده 2000 برای تجارت بین المللی آموزش و پرورش توسط دولت بلیز در آمریکای مرکزی است. شماره مجوز 135.613 اعطا شده در اول ژوئیه 2013 با امضای معاون ثبت ، IBC

مکان ها

  • Panama City

    Panama City, پاناما

    سوالات