Keystone logo
Warnborough College

Warnborough College

Warnborough College

مقدمه

Warnborough College (ایرلند) کالج مستقلی است که با آموزش از راه دور مدارک تحصیلی ارائه می دهد. این دانشکده در ایرلند در سال 1997 تاسیس شد ، اما ریشه آن به آکسفورد ، جایی که Warnborough College (انگلستان) در سال 1973 تأسیس شد ، برمی گردد. امروز ، دو کالج مستقل با نام تجاری وارنبورو وجود دارد که فرصت های بی نظیری یادگیری را به طیف گسترده ای از دانشجویان از اطراف ارائه می دهند. جهان.

Warnborough به استقلال و هیئت علمی و دانشجویی بین المللی ، چند فرهنگی و چند نژادی خود جایزه می دهد. ما به ایجاد ارتباط بین رشته های دانشگاهی ، بین دنیای یادگیری و دنیای کار و بین ملت ها اعتقاد داریم ، که بسیاری از آنها توسط مجموعه دانش آموزی و فرهنگی ناهمگن آن نشان داده می شود. براساس این اصول و ارزشها است که وارنبورو آموزش ویژه خود را ارائه می دهد.

مکان ها

  • Dublin

    Mary's Abbey, D7 C6YA, Dublin

    سوالات