Keystone logo
Vanguard College

Vanguard College

Vanguard College

مقدمه

دانش Vanguard College

در مطالعه و تلفیق کلام خدا کوشا است.

مجهز به استفاده از هدایا و توانایی های وزارتخانه خود.

مطابق کتاب مقدس آماده خدمت در فرهنگ است.

تأثیرگذاری خلاقانه بر دنیای آنها برای مسیح.

قادر به خدمت در کمال روح القدس است.

نشان دادن شواهدی از میوه روح.

تجهیز و بسیج دیگران برای رشد و خدمات از طریق جامعه.

بندگان قابل اعتماد ، با قدرت و شخصیت رهبری می کنند.

مکان ها

 • Edmonton

  103 Street Northwest,12140, T5G 2J9, Edmonton

  برنامه ها

   موسسه همچنین ارائه می دهد:

   سوالات