Keystone logo
University of Wisconsin-Madison

University of Wisconsin-Madison

University of Wisconsin-Madison

مقدمه

یکی از اولین برنامه های ارتباطی در کشور ، دانشکده روزنامه نگاری و ارتباط جمعی دانشگاه ویسکانسین – مدیسون نیز یکی از بهترین هاست. ما آموزش خود را در هنرهای لیبرال پایه ریزی می کنیم ، دانش آموزان را نه فقط برای مشاغل امروز ، بلکه برای فضای رسانه ای فردا که همیشه در حال تغییر است آماده می کنیم. از قلب یک دانشگاه کلاس جهانی ، ما متفکران منتقد ، حل کنندگان مسئله ، محققان و مبتکران را ایجاد می کنیم.

دانشکده روزنامه نگاری و ارتباط جمعی دانشگاه ویسکانسین – مدیسون متعهد به ارتقا diversity تنوع ، عدالت و شمول از طریق بورس تحصیلی و کارهای روزمره ما است. ما از طریق کار روزمره خود به عنوان دانشگاهیان و مربیان بر تعهد خود برای ایجاد این جهان به مکانی امن تر ، مولدتر و برابرتر برای همه تأکید کرده ایم.

مکان ها

  • Madison

    Madison, آمریکا

    سوالات