Keystone logo
University of Wisconsin-Madison

University of Wisconsin-Madison

University of Wisconsin-Madison

مقدمه

جهان با سرعت و مقیاسی تغییر می کند که در تاریخ بشر بی سابقه است. چگونه می توانیم در عین محافظت از محیطی که زندگی به آن بستگی دارد ، نیازهای بشریت را به روشهای نوین و نوآورانه برآورده کنیم؟

انستیتوی مطالعات زیست محیطی نلسون از طریق تحقیقات خیالی که فراتر از مرزهای انضباطی است با این چالش روبرو می شود. از طریق ابتکارات عملی عملی که کلاس ها و اجتماعات را از بین می برد. و از طریق برنامه های عمومی که مکالمات زیست محیطی را در میان افراد از تجارت ، دولت ، دانشگاه و وکالت تقویت می کند.

انستیتوی نلسون سه مرکز تحقیقاتی بین رشته ای را در خود جای داده است که به عنوان آزمایشگاه و دستگاه جوجه کشی برای راه حل های مهمترین چالش های زیست محیطی جهان فعالیت می کنند.

مکان ها

  • Madison

    Madison, آمریکا

    سوالات