Keystone logo
University of Wisconsin-Madison Mead Witter School of Music

University of Wisconsin-Madison Mead Witter School of Music

University of Wisconsin-Madison Mead Witter School of Music

مقدمه

دانشکده موسیقی مید ویتر در دانشگاه ویسکانسین-مدیسون به داشتن یک لیست برجسته بین المللی از هنرمندان و دانش پژوهان دانشکده افتخار می کند که به ماموریت اساسی دانشکده در پرورش و ارتقا هنر فرهنگی جهانی موسیقی اختصاص دارد. دانشکده موسیقی که در سال 1895 تاسیس شد ، ایده خدمات عملی ویسکانسین به ایالت و ساکنان آن را نیز منعکس می کند.

دانشکده موسیقی به عنوان یکی از بزرگترین بخشهای دانشکده ادبیات و علوم ، برنامه های منعطفی را با رویکردهای نوآورانه و جهانی مطالعه موسیقی ارائه می دهد. آموزش ، تحقیق و عملکرد ما بیانگر تاریخ مترقی دانشگاه در ایجاد تغییر از طریق نوآوری و اکتشاف است.

مکان ها

  • Madison

    North Park Street,455, 53706, Madison

    سوالات