Keystone logo
University Of Washington School Of Law

University Of Washington School Of Law

University Of Washington School Of Law

مقدمه

ما به عنوان یکی از قدیمی ترین و برجسته ترین دانشکده های حقوق عمومی کشور ، با رویکردی مدرن برای حل مشکلات و پیشبرد عدالت اجتماعی ، تمرکز سنتی بر حاکمیت قانون داریم. ما فعالانه دانش آموزان را تشویق می کنیم که احساسات خود را کشف کنند و آنها را به ابزارهای فکری و تجارب حقوقی مورد نیاز خود برای داشتن وکلائی آماده برای انجام کار در هر زمینه ای که انتخاب کنند ، مجهز کنیم.

موقعیت ما در سیاتل - کانون پر جنب و جوش فناوری ، نوآوری ، سیاستگذاری مترقی ، خیرخواهی و موارد دیگر - یک فضای یادگیری در دنیای واقعی و همچنین برنامه ها و مشارکت هایی برای حمایت از وکلا و متخصصان آینده فراهم می کند.

مکان ها

  • Seattle

    Memorial Way Northeast,4293, 98195, Seattle

    سوالات