Keystone logo
© Credits to Ameena Athab
University of Utah School of Medicine

University of Utah School of Medicine

University of Utah School of Medicine

شرایط پذیرش در برنامه

تعهد و آمادگی خود را برای موفقیت در مدرسه بازرگانی با شرکت در آزمون GMAT - پرکاربردترین آزمون برای پذیرش که مهارت های تفکر انتقادی و استدلال شما را می سنجد، نشان دهید.

آزمون مینی GMAT را دانلود کنید تا طعم سوالاتی را که در امتحان پیدا خواهید کرد به دست آورید.

مکان ها

 • Salt Lake City

  North 1900 East,30, 84132, Salt Lake City

  • Salt Lake City

   North 1900 East,30, 84132, Salt Lake City

   • Salt Lake City

    North 1900 East,30, 84132, Salt Lake City

    برنامه ها

     موسسه همچنین ارائه می دهد:

     سوالات