Keystone logo
University of Pittsburgh School of Social Work

University of Pittsburgh School of Social Work

University of Pittsburgh School of Social Work

مقدمه

دانش آموزان دانشکده مددکاری اجتماعی پیت ، دانش ، مهارت ها و ارزش ها را برای مشارکت در تمرینات فرهنگی با جمعیت ها و جوامع مختلف فرا می گیرند. آنها یاد می گیرند عوامل شخصی ، خانوادگی و محیطی م affectثر بر تنظیمات و تکنیک های تمرین را به طور انتقادی تجزیه و تحلیل کنند و از کسانی که برای دستیابی به حداکثر پتانسیل های خود با موانع روبرو می شوند ، حمایت کنند.

دانش آموزان و اعضای هیئت علمی مدرسه نیز از بورسیه ای استفاده می کنند که به دانش حرفه ای در مورد مشکلات پیچیده اجتماعی و رویکردهای نوآورانه برای بهبود این مشکلات کمک می کند. هیئت بازدیدکنندگان در مورد برنامه ریزی های مدرسه راهنمایی می کند.

مکان ها

  • Pittsburgh

    Fifth Avenue,4200, 15260, Pittsburgh

    سوالات