Keystone logo
University of Pennsylvania Weitzman School of Design

University of Pennsylvania Weitzman School of Design

University of Pennsylvania Weitzman School of Design

مقدمه

دانشکده طراحی دانشگاه پنسیلوانیا استوارت وایتزمن دانش آموزان را برای پرداختن به موضوعات پیچیده فرهنگی اجتماعی و زیست محیطی از طریق تحقیق متفکرانه ، بیان خلاق و نوآوری آماده می کند. ما به عنوان جامعه متنوعی از دانشمندان و پزشکان متعهد به پیشرفت در امر خیر عمومی - هم به صورت محلی و هم در سطح جهانی - از طریق هنر ، طراحی ، برنامه ریزی و حفظ هستیم.

ما به میراث استثنایی خود در زمینه پیشرفت آموزش طراحی ، بورس تحصیلی و تمرین و بهبود کیفیت زندگی روزمره از طریق طراحی افتخار می کنیم. ما تشخیص می دهیم که باید موفقیت خود را نه تنها با کارهایی که انجام می دهیم بلکه با نحوه برخورد با کار خود بسنجیم.

مکان ها

  • Philadelphia

    South 34th Street,210, 19104, Philadelphia

    سوالات