Keystone logo
University of Notre Dame Mendoza College of Business

University of Notre Dame Mendoza College of Business

University of Notre Dame Mendoza College of Business

مقدمه

تحصیلات نوتردام یک آموزش دقیق است که شما را با یک جهان بینی متعادل برای کار آماده می کند. این شما را به عنوان یک رهبر صادق به ارزشهای اصلی و شجاعت اخلاقی خود برای پیشرفت با صداقت توسعه می دهد. این شما را هل می دهد تا تجارت را بیش از یک شغل بلکه یک حرفه برای خدمت به منافع عمومی بدانید.

وقتی در نوتردام در رشته تجارت تحصیل می کنید ، فقط بیشتر نمی آموزید. شما بیشتر می شوید شما کالاهای خوب را در تجارت رشد می دهید. رشد شخصی. رشد کسب و کار. رشد اجتماعی:

مکان ها

  • Notre Dame

    Notre Dame, آمریکا

    سوالات