Keystone logo
University of Missouri School of Journalism

University of Missouri School of Journalism

University of Missouri School of Journalism

مقدمه

ما روزنامه نگاران برجسته ، متخصصین ارتباطات استراتژیک و دانشمندان را با استفاده از روش مشهور جهانی میسوری آموزش می دهیم تا حقیقت را به نفع یک جامعه دموکراتیک تعیین کنند و استاندارد روزنامه نگاری با کیفیت و ارتباطات استراتژیک را در سراسر جهان تعیین کنند.

ما نسلهای بعدی حرفه خود را با روش میسوری و تحقیقات ، بورس تحصیلی و نوآوری در سطح جهانی شکل خواهیم داد تا روزنامه نگاران و متخصصین ارتباطات استراتژیک را برای خدمات عمومی و رهبری نمونه آماده کنیم.

مکان ها

  • Columbia

    Columbia, آمریکا

    سوالات