Keystone logo
University of Missouri College of Agriculture, Food & Natural Resources

University of Missouri College of Agriculture, Food & Natural Resources

University of Missouri College of Agriculture, Food & Natural Resources

مقدمه

کالج کشاورزی ، غذا و منابع طبیعی دانشگاه میسوری (CAFNR) یک موسسه اعطای زمین است که برای ایجاد یک جهان سالم تلاش می کند. ما به دنبال راه حل های تأثیرگذار پیشگام برای کشاورزی ، غذا و منابع طبیعی هستیم.

ما از طریق برنامه های تمایز خود گام هایی در جهت این جهان سالم بر خواهیم داشت. ما به دنبال موفقیت دانشجویی ، پیشبرد تحقیقات و نوآوری ، توانمندسازی میسوری ها ، نمایش رهبری خود ، پرورش یک جامعه متنوع و فراگیر ، و حمایت از شهروندی و تعامل جهانی خواهیم بود.

مکان ها

  • Columbia

    Agriculture Building Columbia,2-64, 65201, Columbia

    سوالات