Keystone logo
University of Michigan-Flint School of Education and Human Services

University of Michigan-Flint School of Education and Human Services

University of Michigan-Flint School of Education and Human Services

مقدمه

دانشکده آموزش و خدمات انسانی (SEHS) در دانشگاه میشیگان-فلینت برای دانشجویانی است که به عنوان رهبران آموزشی ، معلمان ، مددکاران اجتماعی و سایر زمینه های مرتبط با مشاغل دنبال می شوند. هر دانش آموز SEHS این فرصت را دارد که از طریق تدریس دانشجو گرفته تا پروژه های یادگیری خدمات و موارد دیگر ، به روش های معنی داری با جامعه درگیر شود.

دانش آموزان UM-Flint با داشتن رشته های متنوعی از رشته ها برای انتخاب ، دانشکده متخصص برجسته و سنت عالی دانشگاه میشیگان ، آموزش عالی می بینند. هر دو مورد چالش و پشتیبانی قرار می گیرند. از این رو ، آنها آماده اند یا وارد نیروی کار شوند یا در حرفه خود پیشرفت کنند.

مکان ها

  • Flint

    East Kearsley Street,327, 48503, Flint

    سوالات