Keystone logo
University of Lausanne Faculty of Arts

University of Lausanne Faculty of Arts

University of Lausanne Faculty of Arts

مقدمه

دانشکده ادبیات در سال 1837 تاسیس شد ، با 2255 دانشجو از 80 ملیت یکی از مهمترین دانشکده های دانشگاه لوزان است.

با 38 رشته در حال ارائه و بیش از 4560 ترکیب ممکن در لیسانس ، این آموزش آموزشی را ارائه می دهد که به معنای غنای تولیدات فکری گذشته است و چالش های واقعیت های معاصر را درک می کند.

از طریق مشارکت ها و همکاری های متعدد ، دانشکده ادبیات به شدت از تعاملات اعضای خود با دنیای فرهنگ و توسعه ارتباط با شهر پشتیبانی می کند.

مکان ها

  • Lausanne

    Lausanne, سویس

    سوالات