Keystone logo
University of Holguin

University of Holguin

University of Holguin

مقدمه

دانشگاه هولگوین نیازهای آموزش یکپارچه و مداوم متخصصان در زمینه های دقیق ، اقتصادی ، فنی ، آموزشی ، کشاورزی ، حقوقی ، فرهنگ فیزیکی و ورزشی ، علوم اجتماعی و انسانی را برآورده می کند ، نتایج علمی-فنی مربوطه و گسترش اقدامات خود را ارائه می دهد نسبت به جامعه محلی ، ملی و بین المللی با تأثیر اقتصادی و اجتماعی بالا و عقلانیت اقتصادی.

برای این ، این دانشکده دارای یک دانشکده شایسته و دارای اعتبار معتبر است که در آن تجربه با خلاقیت نسل جوان ، که همراه با کارگران و دانشجویان ، با یک سیستم مدیریت با هدف کیفیت و ادغام فرآیندهای آنها همراه است ، تعهد خود را به پروژه سوسیالیست کوبا فرض کنند.

مکان ها

  • Holguin

    Avenida XX Aniversario, , Holguin

    سوالات