Keystone logo
University of Hawai'i at Manoa School of Ocean and Earth Science and Technology

University of Hawai'i at Manoa School of Ocean and Earth Science and Technology

University of Hawai'i at Manoa School of Ocean and Earth Science and Technology

مقدمه

دانشکده علوم و فناوری اقیانوس و کره زمین در دانشگاه هاوایی در مونوا یک موسسه تحقیقاتی و دانشگاهی در سطح جهانی است که بر اطلاع رسانی راه حل های برخی از آزار دهنده ترین مشکلات جهان متمرکز است. از طریق یک سیستم یکپارچه ، جامع و پایدار از زمین و مشاهدات سیاره ای ، تحقیقات و آموزش ، کارکنان SOEST برای ایجاد تغییر شکل زندگی مردم در کره زمین از طریق ایجاد یک جامعه ، اقتصاد و سیاره سالم تلاش می کنند.

مکان ها

  • Honolulu

    Campus Road,2500, 96822, Honolulu

    سوالات