Keystone logo
© Eli Haney, Northwest University photographer
University of Hartford Online

University of Hartford Online

University of Hartford Online

مقدمه

کشف فواید و راحتی از آموزش آنلاین در دانشگاه هارتفورد.

چه چیزی باعث برنامه های آنلاین UHart متفاوت و بهتر از دیگران؟

برای شروع، شما نمی خواهد احساس جدا شده است. استادان ما به شما توجه شخصی را و تشویق تعامل به طوری که شما احساس می کنید بخشی از یک جامعه.

اساتید حامی و پاسخگو هستند. شما می توانید مشاوره حرفه ای و راهنمایی در جستجوی کار خود را دریافت کنید. شما باید این گزینه از حضور در برخی از دوره های در محوطه دانشگاه برای یک رویکرد مخلوط. شما توسط استادان تمام وقت تدریس، دستیاران و یا مدرسان آموزش.

مکان ها

  • Hartford

    200 Bloomfield Avenue West Hartford, CT 06117, , Hartford

سوالات