Keystone logo
University of Colorado Boulder College of Media, Communication and Information

University of Colorado Boulder College of Media, Communication and Information

University of Colorado Boulder College of Media, Communication and Information

مقدمه

کالج رسانه ، ارتباطات و اطلاعات (CMCI) دانشجویان را برای پیشگامی در جامعه اطلاعاتی همیشه در حال تغییر آماده می کند. دانشجویان و اعضای هیئت علمی ما فراتر از مرزها فکر می کنند ، در مورد مشکلات در حال ظهور نوآوری می کنند و فرهنگی فراتر از حد معمول ایجاد می کنند.

دانشکده رسانه ، ارتباطات و اطلاعات در پاییز 2015 افتتاح شد. این دانشکده برای مطابقت با زمانهایی که ما زندگی می کنیم ایجاد شده است - زمان تغییر انقلابی در نحوه ارتباط مردم ، ابزارهایی که برای انجام آن استفاده می کنند و تاثیری که تغییر بر جامعه. دانشجویان CMCI ، طبق تعریف ، این دنیای جدید را در آغوش می کشند. اعضای هیئت علمی ما آنها را برای پیشرفت در آن آماده می کنند.

مکان ها

  • Boulder

    University Avenue,1511, 80302, Boulder

    سوالات