Keystone logo
University of Cologne Faculty of Management, Economics and Social Sciences

University of Cologne Faculty of Management, Economics and Social Sciences

University of Cologne Faculty of Management, Economics and Social Sciences

مقدمه

دانشکده مدیریت، اقتصاد و علوم اجتماعی

در سال 1388 بنا نهاده شده، دانشگاه کلن یکی از قدیمی ترین و بزرگترین دانشگاه در آلمان است. این است که در مرکز شهرستان از کلن واقع شده است و دانش آموزان خود طیف گسترده ای از فعالیت های علمی و اجتماعی است. این شهرت پایدار و برجسته برای حفظ بالاترین استانداردها در آموزش و پژوهش به دست آورد. کلن WiSo دانشکده (دانشکده مدیریت، اقتصاد و علوم اجتماعی) یکی از دانشگاه شش دانشکده است.

مکان ها

  • Cologne

    Management, Economics and Social Sciences Faculty of Cologne University Universitaetsstrasse 24, 50931, Cologne

سوالات