Keystone logo
University of California Santa Cruz Division of the Arts

University of California Santa Cruz Division of the Arts

University of California Santa Cruz Division of the Arts

مقدمه

ارائه مطالعات خلاقانه و انتقادی درباره هنر و فرهنگ در سطح کارشناسی و کارشناسی ارشد. در UC سانتا کروز ، آموزش در هنر باعث می شود که ظرفیت تحقیق ، تجزیه و تحلیل و اقدام فردی و مشترک خلاقانه در داخل و خارج از دانشگاه ایجاد شود. دانشکده ما شامل هنرمندان ، مورخان ، منتقدان ، مجریان و نظریه پردازان است که در سراسر جهان در سراسر هنر فعالیت می کنند.

مکان ها

  • Santa Cruz

    High Street,1156, 95064, Santa Cruz

    سوالات