Keystone logo
University Of Beira Interior

University Of Beira Interior

University Of Beira Interior

مقدمه

University Of Beira Interior "ارتقا the صلاحیت در سطح بالا ، تولید ، انتقال ، انتقاد و انتشار دانش ، فرهنگ ، علم و فن آوری ، از طریق مطالعه ، آموزش و تحقیق است."

UBI باید خود را به عنوان یک جامعه سرزنده و پر جنب و جوش فرض کند ، که از نظر کیفیت عملکرد در آموزش ، تحقیق و انتقال دانش و با تعهد قوی نسبت به منطقه شناخته شده است.

مکان ها

  • Covilha

    Rua Marquês de Ávila e Bolama, 6201-001, Covilha

    سوالات