Keystone logo
University of Baltimore

University of Baltimore

University of Baltimore

مقدمه

University of Baltimore برای افراد حرفه ای مشتاق و فعلی آموزش های شغلی متمرکز ارائه می دهد و رهبران بسیار تحصیل کرده ای را در منطقه ارائه می دهد که به جامعه گسترده تر کمک می کنند.

چشم انداز ما: دانشگاه برتر منطقه ای برای پیشرفت شغلی ، جایی که رهبران رشد می کنند ، رشد می کنند و یاد می گیرند مهارت های خود را برای حل چالش های محلی و جهانی به کار گیرند.

English Language Requirements

مهارت زبان انگلیسی خود را با آزمون انگلیسی Duolingo تایید کنید! DET یک آزمون آنلاین انگلیسی راحت، سریع و مقرون به صرفه است که توسط بیش از 4000 دانشگاه (مانند این دانشگاه) در سراسر جهان پذیرفته شده است.

مکان ها

  • Baltimore

    North Charles Street,1401, 21201, Baltimore

    سوالات