Keystone logo
University of Applied Sciences Business School Notenboom

University of Applied Sciences Business School Notenboom

University of Applied Sciences Business School Notenboom

مقدمه

چرا Notenboom؟ زیرا شما به دنبال بهترین نتیجه هستید! به این دلیل که می خواهید توسط بهترین معلمان این صنعت به شما آموزش داده شود ، به این دلیل که می خواهید به یک حرفه ای تبدیل شوید و می خواهید انگیزه داشته باشید و از رفتن به مدرسه لذت ببرید.

به همین دلیل است که Notenboom. شما به عنوان دانشجو در Business School Notenboom آماده بازار کار خواهید بود. رشد استعدادهای شخصی ، تمرکز بر مهارت های عملی و تحریک مهارت های شبکه و روحیه تجاری: این شما را در دنیای تجارت دور می کند. بنابراین در Business School Notenboom بر روی نکات مختلف تمرکز می کنیم

مکان ها

  • Hilversum

    Emmastraat,15, 1211 NE, Hilversum

    سوالات