Keystone logo
© Credits to Ameena Athab
University of Alaska Anchorage College of Business and Public Policy

University of Alaska Anchorage College of Business and Public Policy

University of Alaska Anchorage College of Business and Public Policy

شرایط پذیرش در برنامه

تعهد و آمادگی خود را برای موفقیت در مدرسه بازرگانی با شرکت در آزمون GMAT - پرکاربردترین آزمون برای پذیرش که مهارت های تفکر انتقادی و استدلال شما را می سنجد، نشان دهید.

آزمون مینی GMAT را دانلود کنید تا طعم سوالاتی را که در امتحان پیدا خواهید کرد به دست آورید.

مکان ها

 • Anchorage

  University of Alaska Anchorage College of Business and Public Policy 3211 Providence Drive,

  • Prague

   Albertov 6, 128 43 Praha 2, , Prague

   سوالات