Keystone logo
© Brian Lewicki
University College Birmingham

University College Birmingham

University College Birmingham

مقدمه

مستقر در قلب دومین شهر بزرگ انگلستان ، University College Birmingham برای ارائه آموزش و آموزش شغلی بسیار مورد احترام کارفرمایان و صنعت است. ما در دوره های حرفه ای در بخشهای آموزش عالی و آموزش بیشتر تخصص داریم و به رشد نمونه کارهای خود ادامه می دهیم.

اکثر مدارک کارشناسی و کارشناسی ارشد ما توسط دانشگاه بیرمنگام ، یکی از موسسات دانشگاهی با رتبه برتر معتبر شناخته شده است. شهرت ما برای برتری به معنای محبوبیت دانشگاه در بین دانشجویان بین المللی است که از بیش از 60 کشور به ما می پیوندند. ما متعهد هستیم که بهترین امکانات را برای همه دانشجویان خود فراهم کنیم. ما 130 میلیون پوند در دانشگاه های خود سرمایه گذاری کرده ایم تا تجربه دانشجویی را ارتقا دهیم و اطمینان حاصل کنیم که دانشجویان بهترین محیط های عملی را برای آموزش خود دارند.

مکان ها

  • Birmingham

    Summer Row, B3 1JB, Birmingham

    سوالات