Keystone logo
© Asia School of Business
Universiti Putra Malaysia Graduate School of Management

Universiti Putra Malaysia Graduate School of Management

Universiti Putra Malaysia Graduate School of Management

شرایط پذیرش در برنامه

تعهد و آمادگی خود را برای موفقیت در مدرسه بازرگانی با شرکت در آزمون GMAT - پرکاربردترین آزمون برای پذیرش که مهارت های تفکر انتقادی و استدلال شما را می سنجد، نشان دهید.

آزمون مینی GMAT را دانلود کنید تا طعم سوالاتی را که در امتحان پیدا خواهید کرد به دست آورید.

مکان ها

  • Shah Alam

    GRADUATE SCHOOL OF MANAGEMENT Universiti Putra Malaysia UPM Serdang , 43400, Shah Alam

    سوالات