Keystone logo
© Asia School of Business
Universiti Kebangsaan Malaysia, Graduate School of Business

Universiti Kebangsaan Malaysia, Graduate School of Business

Universiti Kebangsaan Malaysia, Graduate School of Business

شرایط پذیرش در برنامه

تعهد و آمادگی خود را برای موفقیت در مدرسه بازرگانی با شرکت در آزمون GMAT - پرکاربردترین آزمون برای پذیرش که مهارت های تفکر انتقادی و استدلال شما را می سنجد، نشان دهید.

آزمون مینی GMAT را دانلود کنید تا طعم سوالاتی را که در امتحان پیدا خواهید کرد به دست آورید.

مکان ها

  • Shah Alam

    UKM-Graduate School of Business Bangi, , 43600, Shah Alam

    برنامه ها

    سوالات