Keystone logo
Università Telematica San Raffaele Roma

Università Telematica San Raffaele Roma

Università Telematica San Raffaele Roma

مقدمه

دانشگاه San Raffaele Rome در سال 2006 توسط دولت دولتی شناخته شده است. این یک دانشگاه آنلاین خصوصی است. دانشجویان با توجه به نیاز خود آزاد هستند تا به بستر تدریس دسترسی پیدا کنند.

مواد آموزشی و همچنین اساتید و مدرسان در دسترس هستند. سمینارها به طور مشترک در کلاس های آنلاین برگزار می شوند.

مکان ها

  • Rome

    Via di Val Cannuta,247, 00166, Rome

    سوالات