Keystone logo
State University of Milagro

State University of Milagro

State University of Milagro

مقدمه

State University of Milagro ، مطابق با تعهد خدمات رسانی به جامعه میلاگرو ، منطقه و کشور ، توانایی های نهادی خود را نشان می دهد ، ساختار آن از عملکردهای اساسی دانشگاه ، به عنوان ماهیت اصلی آن در نظر گرفته شده است.

تدریس که به عنوان اقدام اساسی در اجرای زندگی آکادمیک درک می شود ، توسط یک تیم انسانی با آموزش و حرفه ای پشتیبانی می شود تا چالش آموزش انسان با آگاهی انتقادی و احساس اجتماعی را بپذیرد.

تحقیقات ، تولیدکننده دانش و راه حل مشکلات کشور ، از طریق توسعه پروژه های علمی ، انتشارات نمایه شده ، مقالات ملی و بین المللی و مجلات علمی برای انتشار آن مشهود است.

پیوند با جامعه به عنوان انتقال فناوری و استفاده از دانش در راه حل م effectiveثر برای مشکلات جامعه درک می شود.

مدیریت اداری که به عنوان عملکرد پشتیبانی تصور می شود ، از طریق اجرای کارآمد و م ofثر منابع نهادی ، شرایط لازم را برای انجام فعالیت های اصلی ایجاد می کند.

کارکردهایی که از طریق یک پیشنهاد استراتژیک نهادی سازگار با نیازهای محیط ، با پتانسیل سازمان ، مطابق با برنامه ریزی ملی و استانداردهای کیفیت تعیین شده توسط نهاد ارزیابی و اعتبار ، ارتقا می یابند.

تکامل دانشگاهی به ما امکان می دهد که به تغییری که با هم به دست آوردیم افتخار کنیم.

مکان ها

  • Los Vergeles

    Los Vergeles, اکوادور

    سوالات