Keystone logo
Universidad Central De Las Villas (UCLV)

Universidad Central De Las Villas (UCLV)

Universidad Central De Las Villas (UCLV)

مقدمه

به دانشگاه مرکزی "Marta Abreu" لاس ویلا خوش آمدید. این موسسه در 30 نوامبر 1952 تاسیس شد ، مهمترین مرکز آموزش عالی در منطقه مرکزی کوبا است و دارای شرایط عالی است که توسط شورای اعتباربخشی ملی در سال 2016 اعطا شده است. این مرکز شامل: ستاد مرکزی ، ستاد آموزشی "فلیکس وارلا" و دانشکده فرهنگ بدنی.

دانشگاه مرکزی "مارتا آبرئو" از لاس ویلا ، بین رشته ای ترین کشور ، دارای 11497 دانشجو و 2،036 استاد است که در 12 دانشکده مستقر شده اند ، که در آن 54 شغل مورد مطالعه قرار می گیرد که شامل علوم انسانی ، فنون و موارد طبیعی است. علاوه بر این ، 29 برنامه دکترا ، 44 برنامه کارشناسی ارشد دانشگاهی و 4 تخصص ارائه می دهد.

مکان ها

  • Cuba

    Cuba, کوبا

    برنامه ها

    سوالات