Keystone logo
Autonomous University of Chiapas

Autonomous University of Chiapas

Autonomous University of Chiapas

مقدمه

Autonomous University of Chiapas یک م Educationسسه آموزش عالی دولتی و خودمختار است ، دارای مسئولیت اجتماعی و دارای حرفه خدمت است. که به طور جامع متخصصین شایسته ، مهم ، اخلاق مدار را با آگاهی از شهروندان و محیط زیست آموزش می دهد. UNACH دانش علمی ، فناوری و انسان گرایی را تولید ، انتشار و استفاده می کند. این فرهنگ و هنر را گسترش می دهد ، ورزش را ارتقا می بخشد و خدمات خود را گسترش می دهد ، در محیط های محلی ، ملی و بین المللی با جامعه مرتبط است. با پرسنل واجد شرایط و برنامه های آموزشی مرتبط و با کیفیت ، برای کمک به توسعه پایدار ، رفاه اجتماعی ، فرهنگ صلح ، دموکراسی ، عدالت و حقوق بشر.

مکان ها

  • Copainalá

    Central Oriente,5, 29620, Copainalá

    سوالات