Keystone logo
Autonomous University of the Caribbean

Autonomous University of the Caribbean

Autonomous University of the Caribbean

مقدمه

نگاهی به م institutionسسه ای که در جستجوی شکل گیری جدایی ناپذیری از جوانان خود با منطقه رشد کرده است. بیش از پنج دهه در مواجهه با تحقیقات ، فرایندهای آموزشی ، فناوری ، فرهنگ ، هنر و ورزش.

با بیش از پنج دهه حیات ، Autonomous University of the Caribbean مورد علاقه دانشجویان منطقه بوده است. با فکر کردن درباره آنها ، بهزیستی آنها و تقویت شرایط دانشگاهی ، پژوهشی ، فنی ، هنری و ورزشی ، این مرکز برای تحصیلات عالیه به واحدهای مختلفی تقسیم شده است ، همه آنها در خدمت دانشجویان ما از جامعه هستند به طور کلی ، منطقه و کشور.

مکان ها

  • Colombia

    Calle 90,# 46-112, 080020, Colombia

    سوالات