Keystone logo
Universidad Agraria De La Habana (The Agrarian University of Havana)

Universidad Agraria De La Habana (The Agrarian University of Havana)

Universidad Agraria De La Habana (The Agrarian University of Havana)

مقدمه

دانشگاه ارضی هاوانا یک موسسه نوآورانه ، با پیش بینی بین المللی و یک معیار برای بخش کشاورزی است که از طریق فرایندهای اساسی خود و از ادغام علوم کشاورزی با علوم اجتماعی ، علوم تربیتی ، اقتصاد و تجارت ، در اتحاد با فنی اشخاص علمی و نوآوری مجتمع علمی آموزشی استان مایابک به امنیت غذایی کشور کمک می کنند.

ما یک نهاد آموزش عالی EXCELLENCE متعهد به مفهوم انقلاب و مربوط به کشور در اتحاد استراتژیک با ECTI ، با دانشکده ای هستیم که برای بهبود کیفیت ، تأثیر در بخش کشاورزی از ادغام مناطق مختلف کار می کند دانش ، با شناخت اجتماعی و طرح ملی و بین المللی کافی.

مکان ها

مکان ها
  • Havana

    Havana, کوبا

    سوالات