Keystone logo
Hassan 2 University Casablanca

Hassan 2 University Casablanca

Hassan 2 University Casablanca

مقدمه

دانشگاه حسن دوم کازابلانکا ( UH2C ) با سابقه خود از ادغام دانشگاه حسن دوم UH2C Chok و دانشگاه حسن دوم Mohammedia حاصل می شود. این پویایی جدید بیانگر آرزوی ما برای قرار دادن دانشگاه ما در مسیر تعالی در آموزش و تحقیقات علمی است ، از یک طرف و تقویت دید ما در مقیاس آفریقایی و بین المللی ، از سوی دیگر.

مکان ها

  • Aïn Chock

    Université Hassan II, Casablanca 20000, Morocco, 20000, Aïn Chock

    سوالات