Keystone logo
University of Baltimore

University of Baltimore

University of Baltimore

مقدمه

هنرهای لیبرال و آموزش عمومی. آمادگی شغلی و مطالعات تخصصی بین رشته ای. با هم ، برای موفقیت شما.

کالج هنر و علوم که بخشی جدایی ناپذیر از University of Baltimore در آینده است ، برای تقویت و گسترش دوره های آموزش عمومی و هنرهای لیبرال متمرکز است.

با ترکیب دانشگاهیان سنتی با آموزش شغلی گرا و مطالعات حرفه ای که چندین برنامه را ادغام می کند و از آنها استفاده می کند ، کالج هنر و علوم شما را آماده می کند تا در شغل فعلی خود پیشرفت کنید یا یک کالای جدید را راه اندازی کنید.

مکان ها

  • Baltimore

    North Charles Street,1401, 21201, Baltimore

    سوالات