Keystone logo
Truett-McConnell University

Truett-McConnell University

Truett-McConnell University

مقدمه

تروت مک کانل بیش از 70 سال است که رهبران را از طریق آموزش کتاب مقدس محور تجهیز می کند. مأموریت ما این است که دانشجویان را آماده کنیم تا جسورانه کمیته عالی را در هر فراخوانی که دارند انجام دهند. خواه شما برای آموزش فراخوانده شوید ، برای التیام فرا خوانده شوید ، برای تبلیغ دعوت شوید ، یا هنوز در جستجوی هدایت خدا هستید ، TMU جامعه ای را ارائه می دهد که رشد ، مرید بودن و تمایل به خدمت را پرورش می دهد. به خانه بیایید TMU!

مکان ها

  • Cleveland

    Alumni Drive,100, 30528, Cleveland

    سوالات