Keystone logo
Tokyo University Of The Arts

Tokyo University Of The Arts

Tokyo University Of The Arts

مقدمه

توکیو گیدای یک دانشگاه هنر بین المللی منحصر به فرد است که برنامه هایی را نه تنها در هنرهای زیبا و موسیقی ، بلکه در فیلم و رسانه های جدید و مدیریت هنر به عنوان بخشی از مطالعات جهانی هنر ارائه می دهد. به عنوان "سرچشمه ای از خلاقیت که می تواند جهان را تغییر دهد" ، دانشگاه در کنار کارکنان و مدیران دانشکده ، به تلاش برای پرورش نسل بعدی هنرمندان برجسته ، ارتقاء قدرت هنر و فرهنگ ژاپنی و مشارکت در این زمینه ادامه خواهد داد. توسعه جهانی هنر از طریق همکاری نزدیک با سازمانهای مربوط از جمله وزارت آموزش ، فرهنگ ، ورزش ، علم و فناوری ژاپن و آژانس امور فرهنگی ، و به این ترتیب به دانشگاه اجازه می دهد تا قابلیتها و ارزشهای خود را به حداکثر برساند.

مکان ها

  • Taito City

    Taito City, ژاپن

    سوالات