Keystone logo
The Florence Academy Of Art (all campuses)

The Florence Academy Of Art (all campuses)

The Florence Academy Of Art (all campuses)

مقدمه

آکادمی هنر فلورانس یک مرکز کوچک و پویا است که به آموزش هنرمندان جوان از طریق ترکیبی از مشاهده شدید با مهارت های پیشرفته صنایع دستی اختصاص یافته است. این برنامه درسی از سنت رئالیستی کلاسیک ناشی از ریشه در قرن نوزدهم گرفته شده است (نمونه بارز آن آکادمی های فرانسه در تدریس استادان نقاش مانند Gérôme ، Bonnat و Carlos Duran است) اما به موقعیت خلاقانه و حرفه ای هنرمند در یک کشور نیز می پردازد. محیط معاصر

این آکادمی است که در طول قرن 20 جنبش های برجسته هنری به طور پیوسته توجه (و آموزش) را به دور از مشاهده دقیق جهان مادی و کسب مهارت های فنی قوی ، به موقعیتی جلب کرده اند که تفکر منسجم هنری به طور غیرقابل تجزیه ای تقسیم شده است با اصرار به سمت بیان بیشتر فردی

بنابراین ، آکادمی این فرصت را به دانشجویان می دهد تا از طریق توسعه قدرت قابل توجهی در زمینه طراحی ، مطالعه مستقیم آثار استادان قدیمی ، و درک عمیق و عملی از مواد و روش های هنرمند ، جنبه های متمایز موضوع انتخاب شده خود را کشف کنند. . با این روش ، و از طریق شناسایی اهداف هنری روشن ، دانش آموزان به اعتماد به نفس خلاق ، درک بصری و قدرت توصیف ظریف و دقیق دست می یابند.

تحصیل در مراکز آکادمی بر روی اهمیت طراحی (به ویژه نقاشی از شکل انسان) به عنوان وسیله ای برای کسب مهارت در نقاشی یا مجسمه سازی. از طریق مشاهده شدید ، دانش آموزان سواد بصری کسب می کنند که آنها را قادر می سازد ارزش های انسان گرایانه را در کار خود تفسیر کنند ، و در نهایت ، به دنبال خلق اثری با اهمیت جهانی هستند.

مکان ها

  • Florence

    Via Aretina,293, 50136, Florence

    برنامه ها

    موسسه همچنین ارائه می دهد:

    سوالات