Keystone logo
© Eva Dang
The BCF Group Nottingham

The BCF Group Nottingham

The BCF Group Nottingham

مقدمه

در 25 سال گذشته، ما به سازمان‌ها کمک کرده‌ایم استعدادهای خود را توسعه دهند، به افراد خود الهام بخشند و بر موانع و چالش‌ها غلبه کنند. ما این کار را با ارائه آموزش هایی انجام می دهیم که تفاوت ایجاد می کند. ما زمانی را صرف شناخت مشتریان خود و گوش دادن به آنها می کنیم تا درک خوبی از آنچه می خواهند نمایندگانشان به دست آورند و چالش ها و موانعی که باید بر آنها غلبه کنند داشته باشیم.

برای برخی، بهترین گزینه آموزش معتبر ILM ما خواهد بود. دیگران از چیزی سفارشی سود بیشتری خواهند برد. هر گزینه ای که برای سازمان و نمایندگان شما بهترین باشد، آموزش شما توسط مربیانی ارائه می شود که با برخی از سازمان های پیشرو کشور و اکثر رهبران ارشد تجاری کار کرده اند.

مکان ها

  • Nottingham

    5 Wheatcroft Business Park, Landmere Lane, Edwalton, , Nottingham

برنامه ها

سوالات