Keystone logo
© Eli Haney, Northwest University photographer
Temple University School of Theater, Film and Media Arts

Temple University School of Theater, Film and Media Arts

Temple University School of Theater, Film and Media Arts

مقدمه

دانشکده هنرهای تئاتر ، فیلم و رسانه (TFMA) بخشی از مرکز هنرهای نمایشی و سینمایی دانشگاه تمپل است که کالج موسیقی و رقص بویر را نیز شامل می شود.

همراه با مرکز ، TFMA در سال 2012 ایجاد شد تا استراتژیک گروه تئاتر و گروه هنرهای فیلم و رسانه را هماهنگ کند ، که هر دو بیش از چهار دهه در معبد رونق داشته اند و آنها را به عنوان یک واحد دانشگاهی جدید تحت مرکز جمع کرده است. برای هنرهای نمایشی و سینمایی.

مکان ها

  • Philadelphia

    North Broad Street,1801, 19122, Philadelphia

    برنامه ها

    سوالات