Keystone logo
Talmudic University of Florida

Talmudic University of Florida

Talmudic University of Florida

مقدمه

از سال 1974 ، دانشگاه تلمودیک معیار آموزش جامعه یهودیان فلوریدا جنوبی را تعیین کرده است. دانشگاه Talmudic با یشیوا و كولل در سطح جهانی كلاسها ، سخنرانیها و گروههای مطالعاتی را برای صدها نفر از اعضای جامعه در هر سنی و از سطح وابستگی یهودیان ارائه می دهد.

یشیوا تحت هدایت هاراو یوچانان زویگ ، دانشمندی مشهور در سطح ملی به خاطر اصالت مبتکرانه خود در اندیشه یهود و ارائه شفاف ترین پیچیده ترین رساله های تلمودی است. دانشگاه تلمودیک با تمرکز بلند پروازانه در افزایش یادگیری و سواد یهودیان از میامی تا سواحل نخل ، آینده تورات را در فلوریدا خلق می کند!

مکان ها

  • Miami Beach

    Alton Road,4000, 33140, Miami Beach

    سوالات