Keystone logo
Syracuse University - College of Arts and Sciences MS در آمار کاربردی

MS در آمار کاربردی

Syracuse University - College of Arts and Sciences

Syracuse University - College of Arts and Sciences

اطلاعات کلیدی


موقعیت پردیس

Syracuse, آمریکا

زبان های خارجی

زبان انگلیسی

قالب مطالعه

در محوطه دانشگاه

مدت زمان

2 - 3 سال ها

سرعت

تمام وقت

شهریه

USD ۳۰٬۲۹۴ / per year

آخرین مهلت تقاضا

درخواست اطلاعات

زودترین تاریخ شروع

درخواست اطلاعات

مقدمه

دانش آموزان ایده آل

پذیرش ها

برنامه درسی

نتیجه برنامه

فرصت های شغلی

توصیفات دانشجویی

درباره مدرسه

سوالات