Keystone logo
Stetson University College of Arts and Science

Stetson University College of Arts and Science

Stetson University College of Arts and Science

مقدمه

در سال 1883 ، دانشگاه استتسون از آکادمی DeLand به عنوان دانشگاهی در مرزهای فلوریدا مرکزی ظهور کرد. همانطور که فلوریدا رشد می کرد ، استتسون نیز رشد کرد - از نظر شخصیت قوی و ثابت قدم در هدف خود برای آموزش جمعیت در حال رشد دانشجویان آمریکایی. سپس ، دانشجویان برای تبدیل شدن به رهبران تجاری ، اجتماعی ، هنرمندان ، مبتکران ، راهنماها و کاتالیزورها به استتسون می آیند. امروز ، این دانشگاه دانش آموزان را برای دانش آموزان برای چالش های موجود و جدید با دانش گسترده و جسارت بی نظیر لازم برای خدمت به نسل های آینده با عطوفت ، اهمیت و احترام آماده می کند. دانش آموزان به استتسون می آیند تا شهامت خود را جمع کنند و اعلام کنند: "من دنیای بهتری خواهم ساخت!"

مکان ها

  • DeLand

    North Woodland Boulevard,421, 32723, DeLand

    سوالات