Keystone logo
Srishti Institute Of Art, Design And Technology

Srishti Institute Of Art, Design And Technology

Srishti Institute Of Art, Design And Technology

مقدمه

قول ما

"صلاحیت خلاق - پیش از منحنی"

Srishti با بیش از دو دهه از ساختمان های جوامع پر جنب و جوش و انعطاف پذیر ساخته شده است یک رویکرد چند بعدی را به توسعه قابلیت های توسعه داده است و متعهد به ایجاد صلاحیت های خلاقانه پیش از منحنی است.

لحظه خلاق

به رسمیت شناختن اینکه ما در دنیایی زندگی می کنیم که به طور فزاینده ای به هم متصل ، شبکه ای ، و وابسته به یکدیگر می شوند ، و در نتیجه روز به روز پیچیده تر می شود ، پیامدهای قابل توجهی در نحوه مداخله ما برای ایجاد نتایج بهتر برای همه ، امروز و پایدار و پایدار در جهان دارد. آینده.

مکان ها

  • Bengaluru

    Bengaluru, هندوستان

    سوالات